ASL Pedagogik

På Ribersborgsskolans arbetar vi, i några klasser på lågstadiet, med ASL pedagogik.


Att Skriva sig till Läsning


Varför är det bra att först lära sig skriva?

Arne Trageton, som står bakom strategin ASL, har utgått från att det är lättare att lära sig skriva än att läsa. Trageton har fört in datorn som skrivverktyg i skolan eftersom den är motoriskt enklare för yngre barn än vad en penna är. Det i sin tur främjar berättandet och skrivlusten.

På Ribersborgsskolan ser vi att ASL är en språkutvecklande metod där eleverna lär sig att läsa genom att skriva samtidigt. Eleverna arbetar tillsammans två och två på dator och skapar och skriver berättelser tillsammans. Till hjälp har eleverna talsyntes på datorn. Barnen hör bokstavsljudet, ordet och meningen när de skriver. När berättelsen är färdig målar man eller hittar bilder till sin berättelse. Avslutningsvis läser eleverna sin berättelse för varandra.

ASL är ett språkutvecklande, socialt utvecklande (samspela, turas om och respektera) och läsutvecklande arbetssätt. Dessutom brukar eleverna tycka att det är jätteroligt!

Avkodning och inkodning

Att skriva sig till läsning bidrar till en snabbare textmedvetenhet. Det som händer när barn skriver är att de måste ner på fonem-nivå, som exempel två barn som båda kan fonemen (språkljuden) och grafemen (bokstäver och siffor):

– Ett barn ägnar sig åt avkodning. Hon försöker koda innehållet i den färdiga text hon har fått i sin hand. Hon tar bokstav för bokstav. Det är först när hon har satt samman alla ljuden i ett ord som hon vet och förstår vad läser. Detta belastar arbetsminnet oerhört mycket.

– Det andra barnet ägnar sig åt inkodning. Han är igång med att skriva en egen text på datorn. Han har ord och handling klart för sig. Han börjar med de hela orden plockar fram ljuden och letar upp dem på tangentbordet. Eftersom han hela tiden vet vad han är på väg att skriva blir inte hans arbetsminne lika belastat. Det är här vi har den pedagogiska vinsten!