Kontakta oss

Kontaktuppgifter Ribersborgsskolan

Vänligen skriv ett e-brev, så försöker personalen svara snarast. Vid akuta fall, ring Skoladministratör på kansliet.


Rektor Ann-Caroline Fredholm

Övergripande ansvar för verksamheten samt personal och elever i årskurs 4-6

ann-caroline.fredholm@malmo.se


Biträdande rektor Lars Börjesson

Ansvar för fritids på lågstadiet samt elever i årskurs F-3

0766-39 49 47

lars.borjesson@malmo.se


Biträdande rektor Linda Chaib

Administrativ chef

0734-16 31 95

linda.chaib@malmo.se


Skoladministratör Jessica Segerdahl

Tel 34 68 52 , 0733-29 14 17

ribersborg.kansliet@malmo.se


Skolsköterska Mia Henriksson

Tel 040-346937 0709 346931

mia.henriksson@malmo.seKurator Andreas Sjöberg

Tel 0708-747798

andreas.sjoberg@malmo.se


Vaktmästare Fahed Mehal

0709341111

fahed.mehal@malmo.se


Elevhälsoteamet

tel 34 69 30

Personalrum

tel 34 69 33

Skolmåltidskök

tel 34 29 09


Elevhälsoteamet ingår följande personer

040-346852

Andreas Sjöberg, Kurator andreas.sjoberg@malmo.se

Maria Knapp, Specialpedagog maria.knapp@malmo.se

Annika Johansson, Specialpedagog annika.johansson5@malmo.se

Sylvia Vaccia, Specialpedagog sylvia.vaccia@malmo.se

Philip Pochill philip.pochill@malmo.se

Kata Videsvall, Lärare SvA kata.videsvall@malmo.se

Karin Tedrup-Collijn, Pedagog Karin.collijn@malmo.se

Magnus Johansson, Lärare magnus.johansson@malmo.se

Mia Henriksson, Sjuksköterska Mia.henriksson@malmo.se
Klasslärare, lågstadiet


FA Sabine Peterson sabine.peterson@malmo.se

FA Linda Nilsson linda.margaretha.nilsson@malmo.se

1A Teresia Söderberg teresia.soderberg@malmo.se

2A Emmy Goldberg emmy.goldberg@malmo.se

3A Camilla Bäckström camilla.backstrom@malmo.seFB Josefine Persson josefine.persson2@malmo.s

FB Christel Ridemark christel.ridemark@malmo.se

1B Edita Mandzic edita.mandzic@malmo.se

2B Linda Roos linda.roos@malmo.se

3B Kristina Palmér, kristina.palmer@malmo.se
FC Margareta Husberg margareta.husberg@malmo.se

FC Jennie Persson jennie.persson@malmo.se

1C Anna Hessel anna.hessel@malmo.se

2C Camilla Gullander camilla.gullander@malmo.se

3C Malin Nilsson malin.nilsson8@malmo.se

Lärare, mellanstadiet:


Martina Johansson 4A martina.johansson2@malmo.se

Maria Fallenius 4B maria.fallenius-redin@malmo.se

Tommy Ringblom 4C tommy.ringblom@malmo.se


Jesper Berglund 5A jesper.berglund@malmo.se

Patrik Bengtsson 5B patrik.bengtsson@malmo.se

Erika Dumisic 5C erika.dumisic@malmo.se


Nina Bergdahl 6A nina.bergdahl@malmo.se

Stiv Trajkovski 6B stiv.trajkovski@malmo.se

Nina Håkansson 6C katarina.hakansson@malmo.se

Tobias Lindström, IT, förstelärare tobias.lindstrom@malmo.se

Sofia Sjögren, Musiklärare sofia.sjogren@malmo.se

Ulrika Holgersson, Idrottslärare ulrika.holgersson@malmo.se

Julia Meijer Wedelin, Textilslöjdslärare julia.meijerwedelin@malmo.se

David Claesson, Träslöjdslärare david.claesson@malmo.se
Linda Bredberg linda.bredberg@malmo.se Sjukskriven

Elin Svenhage elin.svenhage@malmo.se MammaledigFritidshem, spår A, B, C, Galaxen:

Jenny Olbers FA jenny.olbers@malmo.se

Oksana Dahlgren , Fritidspedagog oksana.dahlgren@malmo.se

Sandy Zorica, Fritidspedagog sandy.zorica@malmo.se

Rasmus Lenberg, Elevassistent rasmus.lenberg@malmo.se

Annica Lindvall, Fritidspedagog annica.lindvall@malmo.se

Roger Nilsson roger.nilsson3@malmo.se


FA 0708-836515

1A 0708-836518

2-3A 0708-836519

Wiveca Ek, Fritidspedagog wiveca.ek@malmo.se

Åsa Arndorff, Fritidspedagog asa.arndorff@malmo.se

Lisbeth Jeppsson, Fritidspedagog lisbeth.jeppsson@malmo.se

Maria Jönsson, Fritidspedagog maria.jonsson2@malmo.se

Lottie Wikström, Fritidspedagog ann-charlotte.wikstrom@malmo.se

Philip Pochill, Elevassistent philip.pochill@malmo.se


FB 0723-712512

1B 0708-836520

2-3B 0708-836521Nikolina Petersson, Fritidspedagog nikolina.pettersson@malmo.se

Ing-Britt Melin Fritidspedagog ing-britt.melin@malmo.se

Katarina Segerpalm, Fritidspedagog katarina.segerpalm@malmo.se

Ditte Lindfors Berger ditte.bergerlindfors@malmo.se

Varg Vennerström, Fritidspedagog varg.vennerstrom@malmo.se


FC 0708-836531

1C 0729683272

2-3C 0708-836535


Galaxen

0723-712502

040-346416


Pia Forsberg pia.forsberg@malmo.se

Bo Malmquist bo.malmquist@malmo.se

Oscar Wikström oscar.wikstrom@malmo.seRickard Gullberg, Skolbibliotek rickard.gullberg@malmo.se