Om skolan


Hjärtligt välkomna till oss på Ribersborgsskolan!

Att vara någon, att kunna något, att dela något - Varje elevs bästa skola

Ribersborgsskolan ligger centralt i Innerstaden, Slottsstaden i Malmö, strategiskt nära till både strand, parker och lekplatser.

I vackra byggnader från funktionalismens Malmö binder vi samman stadens historia och nutid där vi i fina lokaler och med modern utrustning bidrar med inspiration för en spännande framtid. Vi har nära till det kulturella utbudet som Malmö erbjuder och vi använder oss genomgående av närmiljön i vårt pedagogiska arbete där kopplingen till staden ses som en fantastisk tillgång i undervisningen.

Vi fokuserar på att varje barn får utvecklas utifrån sina förutsättningar i en inkluderande lärmiljö från dag ett – att vara någon!

På vår skola är all personal viktig för att varje elev ska utveckla sina förmågor så långt som möjligt genom formativ undervisning, gott bemötande och feedback. - att kunna något!

Tillsammans besitter vi en bred och djup kompetens och utvecklas ständigt genom kollegialt och kollaborativt arbete med utgångspunkt i forskning och beprövad erfarenhet. Vi låter eleverna få pröva sina kunskaper tillsammans med andra - att dela något!

Tillsammans har vi en skolkultur som vi är stolta över. Med vår vision om att alla kan vara någon, kunna något och dela något möter vi alla med värme och respekt för att bli varje elevs bästa skola.

Välkomna till Ribersborgsskolan!