Förberedelseklass

Elever som nyligen har kommit till Sverige eller som inte har bott i Sverige så länge och behöver lära sig svenska, har möjlighet att gå i förberedelseklass hos oss på Ribersborgsskolan. Eleverna får en klasstillhörighet samma dag de börjar.

Samtliga elever studiehandledning. Eleven får hjälp att förstå och ta del av undervisning i olika ämnen. Denna hjälp ges via modersmålet och stödet ges genom att en person som behärskar elevens modersmål och svenska stödjer eleven i de olika ämnena

I förberedelseklassen jobbar vi med olika teman såsom klassrummet, matsalen, hem, familj, skola mm och lär oss grundläggande begrepp och fraser som eleverna kommer i kontakt med i sin vardag.

Undervisningen anpassas utifrån varje elevs behov, därför varierar antal timmar beroende på hur mycket svenska de kan. Varje elev har sitt eget schema.

Allt eftersom det svenska språket utvecklas, kommer eleverna ut i sina ordinarie klasser och får framför allt följa de praktiskt-estetiska ämnena.