Förskoleklass

Förskoleklassen är från och med ht-18 obligatorisk och ska fungera som en brygga mellan förskolan och årskurs 1. Arbetsformerna känns igen från förskolan och vi leker oss in i skolans värld.

En skoldag består till exempel av matte- och språklekar, bild, rörelse, sång och musik samt organiserad och fri lek.

På Ribersborgsskolan finns det tre förskoleklasser med två pedagoger i varje klass som arbetar under hela skoldagen och även på fritids. Klasserna är placerade i varsitt spår med klasser i år F-3.

Från Höstterminen 2019 är skoldagen är förlagd mellan kl 8:10 och 13:00 måndag - fredag.

För barn i behov av fritids erbjuds fritidsverksamhet i samma lokaler och med samma personal efter skoldagens slut.
klicka på bilden till höger och se Malmö stads informationsfilm om förskoleklass