Välkommen till Ribersborgsskolans pedagogiska hemsida


Eftersom vi i nuläget kontinuerligt lägger ut information om läget i skolan via Infomentor ber vi alla vårdnadshavare kontrollera att ni har fungerande inloggningsuppgifter och registrerad e-mailadress.

Behöver ni hjälp med något gällande Infomentor, var god maila Tobias på tobias.lindstrom@malmo.se


Skolrådet, som är planerat under våren, blir inställt då skolan undviker externa sammankomster i nuläget.

Obs! Vi har behövt ändra några studiedagar för att det ska passa verksamheten bättre. Därför skiljer sig några av skolans studiedagar mot de som står på malmo.se.

Nedan läsårstider är de som gäller för ribersborgsskolan.


Läsåret 2019/2020

Vårterminen

9 januari–11 juni 2020

Lovdagar:


Påsklov 6–9 april (vecka 15)

22 maj (klämdag efter Kristi himmelsfärdsdagen)


Studiedagar:

16 mars


Vänliga hälsningar

Lars, Linda och Ann-CarolineTill dig som har barn i fritidshem

Debiteringen inför ett nytt faktureringssystem vid årsskiftet 2019/2020

De första fakturorna från det nya systemet skickas ut under januari 2020.

Du kommer att faktureras för samma tjänster som tidigare, men vissa saker blir annorlunda:

· Fakturan har ett annat utseende än tidigare.

· Du får längre tid på dig att betala fakturan (30 dagar från fakturadatum).

· Vi skickar ut fakturorna vid andra datum (tidigare 12:e i varje månad) beroende på vilken tjänst fakturan avser.

· Har du autogiro dras pengarna vid andra datum (tidigare sista vardagen i månaden) beroende på vilket datum fakturan förfaller.

· Du får en faktura för varje tjänst från staden, men om du har barn på både förskola/familjedaghem och fritidshem kommer avgiften på samma faktura.

Om du redan anmält autogiro och/eller e-faktura, gäller dina uppgifter även i det nya faktureringssystemet. Om du idag har pappersfaktura och vill få din faktura med autogiro och/eller e-faktura istället, anmäler du detta via din internetbank.

För ytterligare information besök www.malmo.se/debiteringen

Läxhjälp

Vi erbjuder våra elever hjälp med läxan.

Som vanligt på Onsdagar efter skolan .

Samma sal som innan

(som nu är 6 B klassrum)

Väl mött

Vi är en HBTQ-certifierad skola

För ett bättre möte med alla Malmöbor kring hbtq-frågor i ett bredare perspektiv

Ribersborgsskolan uppmärksammar Nationella läsdagen.

Det var Svenska Barnboksinstitutet i samarbete med Lärarförbundet som 1999 utropade torsdagen i vecka 46 till en nationell läsdag för landets alla skolor .

Alla våra elever läste samtidigt!

Sjukanmälan görs innan kl. 08:00 i skola24 varje dag ert barn är sjuk.

Telefon Skola24: 0515777000


Följande gäller under lov- och studiedagar :

Om ert barn är inskrivet på något av våra fritidshem, ber vi er vänligen att ringa direkt till respektive avdelning och anmäler frånvaro-orsak .


Kontakta Ribersborgsskolan

Besöksadress:

Kilian Zollsgatan 20

Postadress:

217 56 Malmö

Telefon:

Expedition

040-346852, 0733-291417


Följ oss på: