Välkommen till Ribersborgsskolans pedagogiska hemsida


Eftersom vi i nuläget kontinuerligt lägger ut information om läget i skolan via Infomentor ber vi alla vårdnadshavare kontrollera att ni har fungerande inloggningsuppgifter och registrerad e-mailadress.

Behöver ni hjälp med något gällande Infomentor, var god maila Tobias på tobias.lindstrom@malmo.se


Skolrådet, som är planerat under våren, blir inställt då skolan undviker externa sammankomster i nuläget.

Läsåret 2019/2020

Vårterminen

9 januari–11 juni 2020

Lovdagar:


Påsklov 6–9 april (vecka 15)

22 maj (klämdag efter Kristi himmelsfärdsdagen)


Studiedagar:

16 mars


Vänliga hälsningar

Lars, Linda och Ann-CarolineTill dig som har barn i fritidshem

Debiteringen inför ett nytt faktureringssystem vid årsskiftet 2019/2020

De första fakturorna från det nya systemet skickas ut under januari 2020.

Du kommer att faktureras för samma tjänster som tidigare, men vissa saker blir annorlunda:

· Fakturan har ett annat utseende än tidigare.

· Du får längre tid på dig att betala fakturan (30 dagar från fakturadatum).

· Vi skickar ut fakturorna vid andra datum (tidigare 12:e i varje månad) beroende på vilken tjänst fakturan avser.

· Har du autogiro dras pengarna vid andra datum (tidigare sista vardagen i månaden) beroende på vilket datum fakturan förfaller.

· Du får en faktura för varje tjänst från staden, men om du har barn på både förskola/familjedaghem och fritidshem kommer avgiften på samma faktura.

Om du redan anmält autogiro och/eller e-faktura, gäller dina uppgifter även i det nya faktureringssystemet. Om du idag har pappersfaktura och vill få din faktura med autogiro och/eller e-faktura istället, anmäler du detta via din internetbank.

För ytterligare information besök www.malmo.se/debiteringen

Läxhjälp

Vi erbjuder våra elever hjälp med läxan.

Som vanligt på Onsdagar efter skolan .

Samma sal som innan

(som nu är 6 B klassrum)

Väl mött

Vi är en HBTQ-certifierad skola

För ett bättre möte med alla Malmöbor kring hbtq-frågor i ett bredare perspektiv

Ribersborgsskolan uppmärksammar Nationella läsdagen.

Det var Svenska Barnboksinstitutet i samarbete med Lärarförbundet som 1999 utropade torsdagen i vecka 46 till en nationell läsdag för landets alla skolor .

Alla våra elever läste samtidigt!

Sjukanmälan görs innan kl. 08:00 i skola24 varje dag ert barn är sjuk.

Telefon Skola24: 0515777000


Följande gäller under lov- och studiedagar :

Om ert barn är inskrivet på något av våra fritidshem, ber vi er vänligen att ringa direkt till respektive avdelning och anmäler frånvaro-orsak .


Kontakta Ribersborgsskolan

Besöksadress:

Kilian Zollsgatan 20

Postadress:

217 56 Malmö

Telefon:

Expedition

040-346852, 0733-291417


Följ oss på: