Ribersborgsskolan har i samarbete med Pedagogisk inspiration engagerat sig i att våra elever ska känna läslust och stötta dem i deras läsglädje, både genom projekt genom Malmö stad, men också genom att kompetent personal på skola och fritids göra kontinuerliga inköp av spännande litteratur (men också studiebesök och författarbesök) som attraherar dagens barn. Elevernas önskemål och förslag är utgångspunkt i mycket av det (bokinköp) som skolan bidrar med för att bibehålla en hög nivå av läsning.